Chuyên đề số phức ôn thi Đại học, tốt nghiệp

Tài liệu dài 70 trang chuyên về số phức và ứng dụng ( Nguyễn Thành Long)
Liên hệ với Nguyễn Thành Long theo:
DĐ: 01694 013 498
Email: Loinguyen1310@gmail.com
Tải về Chuyên đề số phức. Download: http://www.mediafire.com/?i36jr6dg1bdrg30

Theo vnmath

Advertisements