GTLN GTNN của hàm số( PGS-TS Phan Huy Khải)

DOWNLOAD(Link mediafire.com)

(Tài liệu dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi THCS, có thể bạn cần)

Advertisements